Preselekcja

Preselekcja jest to 2-dniowe szkolenie przygotowujące do selekcji (etapu górskiego) do sił specjalnych. Realizowane jest zazwyczaj w weekendy w terenie górzystym (Beskidy) i składa się z 2 etapów.

1 etap jest przeznaczony dla tych, co nie mają żadnej wiedzy z zakresu nawigowania w terenie górzystym za pomocą mapy wojskowej i kompasu, w dzień i w nocy. Podczas szkolenia uczymy jak odczytywać współrzędne na mapie według MGRS (współrzędne wojskowe), określać azymut na mapie i w terenie oraz inne zagadnienia jakie występują podczas selekcji do różnych jednostek specjalnych. W trakcie tego etapu kursanci pracują zespołowo poznając kolejne techniki nawigacji jak i są poddawani na koniec szkolenia sprawdzianowi pokonując wyznaczoną na mapie trasę z narzuconym reżimem czasowym.

Udzielamy również konkretnych wskazówek pod kątem przygotowania wyposażenia do przetrwania w górach, przedstawiając przykładowe wyposażenie o wysokim komforcie oraz o minimalnych wymaganiach. Instruktorzy bazują na liście wyposażenia obowiązkowego i dodatkowe aktualnego z jednej z jednostek specjalnych.

 

2 etap jest bardziej zaawansowanym szkoleniem, gdzie kursanci posiadają już wiedzę z zakresu nawigacji a poddawani są sprawdzianom indywidualnym odnajdując charakterystyczne punkty w terenie, pokonując wielokilometrowe trasy w terenie górzystym realizując zagadnienia z SERE (przetrwania na terenie wroga). Dodatkowym przedsięwzięciem jest poddanie kursantów nadzorowi psychologa, który zweryfikuje ich pod kątem profilu psychologicznego poszukiwanego w siłach specjalnych.

Bazując na moim doświadczeniu jako wielokrotnego kierownika selekcji oraz instruktorów realizacja tego etapu odbywa się w rejonie prowadzonych selekcji do jednostek specjalnych. Proponowane tereny górzyste: Bieszczady, Sudety, Beskidy.