Trening fizyczny sił specjalnych

Żołnierz sił specjalnych musi być wszechstronnie wyszkolony fizycznie. Zwracam uwagę na takie zdolności jak siła, szybkość, moc, wytrzymałość.

Prowadząc szkolenie podstawowe w jednostce specjalnej oraz sprawdziany sprawności fizycznej dla kandydatów mam wiedzę i doświadczenie w zakresie wymagań i limitów do zrobienia, żeby pozytywnie zdać egzaminy.

Ponadto swoją wiedzą zdobytą latami doświadczeń i oraz uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach instruktorskich udaje mi się podnosić ogólną sprawność żołnierzy na najwyższy poziom w ciągu kilku miesięcy.

35

Skupiam się na treningach siłowych, interwałach biegowych i w obwodach. Wykorzystuję do tego celu nie tylko wyposażenie siłowni ale i własną masę ciała, sprzęt do treningu crossfit i inne, outdoor i inne.

Wszechstronność i rozmaite ćwiczenia to podstawa. Zawsze dobieram ćwiczenia do miejsca, tworzę plan treningowy oparty na makro i mikro cyklach, analizuję postępy a wszystko po to, żeby na bieżąco śledzić postępu i dobierać trening indywidualnie.

Od podopiecznych wymagam 100% zaangażowania oraz wpajam zasady treningów, żeby w późniejszym etapie każdy mógł sam sobie zaplanować trening i cieszyć się rosnąca formą i zdrowiem.